Image

Altantunna med halvpanel

Blekingetunnan Altan med halvpanel är främst avsedd för att sänkas ner i ett Altandäck. Genom att man sänker ner tunnan till hälften får man ett naturligt insteg samt en bekväm ställning när man eldar. Tänk på att när tunnan inte används kräver lagen att man har lock på tunnan eller ett 1 m högt staket för att ingen ska kunna trilla i. Våra badtunnor är helt självbärande och kräver inget ytterligare stöd. Kan även beställas utan men förberedd för panel.

Exempel 1.
Image
Altantunna inkl. kamin, kaminskydd, avtappningskran
Exempel 2.
Image
Altantunna inkl. kamin, kaminskydd, avtappningskran, tredelat glasfiberlock
Exempel 3.
Image
Altantunna inkl. kamin, kaminskydd, avtappningskran, tredelat glasfiberlock, uttag för rening, reningsverk